Ontdek de Achterhoek

Wilt u meer over de Achterhoek weten en deze prachtige regio beter leren kennen? Neem eens een kijkje op de onderstaande websites!

Coulissenland
De Achterhoek
Ontdek Doetinchem
Ontdek Lochem
Ontdek Montferland

Single Post

Nationaal Linde Arboretum

Het ontwerp van de bomentuin bestaat uit 4 kwartielen. Aan elk kwartiel is een titel toegekend. Het eerste kwartiel draagt de titel cultuur. In dit gedeelte staat de bestaande bebouwing van het pompstation. Tevens worden diverse snoei- en leivormen zichtbaar gemaakt. Het tweede en derde kwartiel dragen de titels cultuurlijk en natuurlijk. Deze kwartielen betreffen het overgangsgebied waarin de beekloop zich bevindt. Naast de beekloop bevindt zich hier het grootste gedeelte van de Lindencollectie. Deze collectie wordt in een parkachtige opstelling gepresenteerd. Het vierde kwartiel heeft als titel natuur. In dit kwartiel bevinden zich enkele bekkens en akkers met inheemse kruiden.

Kenmerken van de Linde

Alle lindesoorten zijn bomen. Sommige lindesoorten kunnen wel 40 meter hoog worden. Linden kunnen zeer oud worden vanwege het grote regeneratievermogen. Op jonge leeftijd heeft de boom een vrij gladde stam. Bij verschillende soorten is de stam op latere leeftijd diep gegroefd of bevat zelfs scheuren.

Afhankelijk van de soort en cultivar variëren de winterknoppen van groen tot rood. Bovendien heeft de linde een verspreide bladstand. Het blad is enkelvoudig en heeft meestal een spitse top. Per bloeiwijze varieert het aantal gelige/witte bloemen van drie tot meer dan honderd. Elk bloem heeft vijf kelk- en vijf kroonbladeren.

Sortiment

In Nederland zijn de belangrijkste geteeld Tilia-soorten:

 • Tilia Americana (Amerikaanse linde)
 • Tilia Cordata (kleinbladige Winterlinde)
 • Tilia Euchlora (Krimlinde)
 • Tilia Europaea (Hollandse linde)
 • Tilia Platyphyloos (zomer of grootbladige linde)
 • Tilia Tomentosa (Zilverlinde)

Elk soort heeft een cultivars. Er zijn zo veel mogelijk cultivars van een soort bij elkaar geplant in het Nationaal Lindearboretum. Dit is gedaan om een overzichtelijk geheel te creëren. Een informatiebordje geeft de specifieke kenmerken van een groep weer. Van elke cultivar staan een tot vijf bomen bij elkaar in een groepje. Bij een boom uit een groep staat de wetenschappelijke naam op een naamplaatje.

Collectie

Wist u dat de collectie wordt gebruikt als genenbank voor wetenschappelijk onderzoek? Naast wetenschappelijk onderzoek wordt de genenbank gebruikt voor het gebruikswaardeonderzoek voor de praktijk.

Collectiehouder: de Stichting Lindenarboretum Winterswijk is de collectiehouder voor de linde in Nederland. Het boek ‘Nederlandse Planten Collecties’ geschreven door Hanneke van Dijk en Wim Snoeijer beschrijft het arboretum en somt de collectie op.

Snoei- en leivormen

De linde, cultuurdrager, is ook in het arboretum aanwezig. De bomen zijn gesnoeid in de vorm van:

 • Een boog (berceau)
 • Daklinden
 • Pyramides
 • Etage linden
 • Haaglinden

Excursies

In het voorjaar en de zomer kunt u een excursie boeken. De duur van de rondleiding is afhankelijk van uw interesse. Het terrein is voorzien van wandelpaden en is vrij toegankelijk. Het Linde Arboretum vraagt een vrijwillige bijdrage voor de rondleiding. Voor onderhoud, uitbreiding en instandhouding van de collectie en het terrein is de organisatie volledig afhankelijk van giften en donaties.

Wilt u meer informatie of een rondleiding boeken? Neem contact op via de mail.

Route

Vanuit de richting Arnhem (A12) neemt u de A18 richting Doetinchem tot het einde van de snelweg. Vanaf hier volgt u de borden Winterswijk. Wanneer u Aalten heeft gepasseerd, rijdt u langs Bredevoort. U ziet circa na 1 kilometer aan uw linkerzijde de molen. Bij de molen slaat u linksaf. U begeeft zich nu op de Meenkmolenweg. Vervolgens volgt u de weg en na circa 2 kilometer treft u het arboretum terrein aan uw linkerzijde. Recht tegenover de ingang van het arboretum (na de dienstwoningen links) kunt u naast de rechtsgelegen weg parkeren.

Locatie

Linde Arboretum
Meenkmolenweg 33
7119 AH Winterswijk
Tel: 0314 – 787 408
www.lindearbortum.nl