Ontdek de Achterhoek

Wilt u meer over de Achterhoek weten en deze prachtige regio beter leren kennen? Neem eens een kijkje op de onderstaande websites!

Coulissenland
De Achterhoek
Ontdek Doetinchem
Ontdek Lochem
Ontdek Montferland

Single Post

Nationaal Landschap Winterswijk

In het nationale landschap kunt u heerlijk tot rust komen en genieten. Het gebied is maar liefst 22.000 hectare groot. Een grote stempel werd gedrukt op het ontstaan van dit gebied door de eigenaren van scholten boerderijen. De eigenaren hebben namelijk houtwallen, beekjes, essen, molens, bossen en landerijen ingericht en onderhouden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een afwisselend coulisselandschap met een aantal natuurreservaten is ontstaan.

Natura 2000

Het Nationaal Landschap Winterswijk kent vier Natura 2000 gebieden namelijk: Bekendelle, Korenburgerveen, Wooldse Veen en Willinks Weust. Deze vier gebieden maken deel uit van een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Onder een beschermd natuurgebied wordt verstaan: een karakteristiek natuurgebied met een bijzonder landschap en een hooggewaardeerde biodiversiteit.

Bekendelle

Wist u dat Bekendelle het mooist ontwikkelde moerasbos van Gelderland is? Voor Nederland is dit natuurgebied ten zuiden van Winterswijk ook uniek. Het beekdal van maar liefst 63 hectare heeft fraaie overgangen van natte naar de wat drogere bossen. Het gevolg hiervan is een verscheidenheid aan planten- en dierensoorten. Tevens wordt het bos gekenmerkt door een diversiteit aan loofbomen en bevat het bos een rijke mos flora. In het bos groeien de bijzondere planten sleutelbloem en bosgeelster. De dieren die zich thuis voelen in het bos zijn de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de middelste bonte specht.

De naam Bekendelle is afkomstig van bek en delle. Bek en delle staat voor beek en dal. In het natuurgebied hoort u voortdurend water. Bovendien stroomt de Boven Slinge dwars door het gebied heen.

Bekendelle ligt in de buurtschap Woold en bevindt zich vlakbij Berentschot’s Watermolen. De watermolen is een rijksmonument uit 1652. Het rijksmonument is omgetoverd tot een restaurant met een terras. Het restaurant is het vertrekpunt voor vele wandelaars. Naast het restaurant ligt op loopafstand landgoed Keunenhuis. Op het landgoed staat een restaurant met een gelijknamige naam.

Willinks Weust

Het natuurgebied is afwisselend en kleinschalig gebied van 51 hectare. U vindt het natuurgebied in de buurtschap Ratum. Dit ligt oostelijk van Winterswijk. Zeldzame planten groeien in de vochtige blauwgraslanden. Naast blauwgraslanden komen in het gebied jeneverbesstruiken, hulst, beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen voor. Muschekalk en bontzandsteen komen voor in de ondergrond. De kalk wordt gehaald uit de steengroeves en verkocht. Bovendien broedt de oehoe, de grootste uilensoort ter wereld, in één van de groeves.

Wooldse Veen

Een hoogveengebied van 65 hectare bestaande uit veenputten en veendijken, broekbos en graslanden met hei. Een uitgestrekt en waardevol gebied wordt gevormd samen met het aangrenzende Duitse Burlo- Vandingholter Venn. Dankzij de afwisseling in de bodem en in natte en droge plekken komen er bijzondere dieren en planten voor.

Korenburgerveen

Vanaf de 14e eeuw is het natuurgebied afgegraven. Nieuw hoogveen vormt zich in de oude veenputten. Uniek, want Nederland telt slechts nog 100 hectare aan hoogveen. Het gebied is uniek in zijn soort vanwege de vennen, vochtige blauwgraslanden, moerasbos, vochtige heide en zeldzame veenmos. Het natuurgebied is maar liefst 490 hectare groot en herbergt het grootste moeras van Oost-Nederland.